Annals of African Medicine
Home About AAM Editorial board Ahead of print Current Issue Archives Instructions Subscribe Contact us Search Login 

    Article Cited by others

LETTER TO THE EDITOR

Acute kidney injury following multiple bee stings

Nair Bindu T, Sanjeev Rama Krishna, Saurabh Karmani

Year : 2016| Volume: 15| Issue : 1 | Page no: 41-42

   This article has been cited by
 
1 Development and validation of a model to predict acute kidney injury following wasp stings: A multicentre study
Xin Tang, Li Lin, Ying ying Yang, Rong shuang Huang, Bei bei Wang, Ling Zhang, Ping Fu, Yu Wen, Changbin Liao, Dezheng Chen, Hen Xue, Jixian Xu, Weihong Bi, Bin Liao, Zaizhi Zhu, Zhigang Tang, Ying Ma, Fangming Chen, Jian Xiao, Hua Tan, Xisheng Xie, Lin Zhang, Guoyuan Yao, Wanchao Zhang, Santao Ou, Deqiong Xie, Xiaoyun Chen, Linfeng Liu, Yinlong Wang
Toxicon. 2022; 209: 43
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Severe pulmonary-renal syndrome in honeybee sting envenomation A case report
Alan Shaji, Malik Parvez, NareshKumar Chirumamilla, Nalin Sharma, AshokKumar Pannu
Turkish Journal of Emergency Medicine. 2022; 0(0): 0
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 A Case Report on Rhabdomyolysis After Multiple Bee Stings
Krishna Constantino, Alec J Pawlukiewicz, Leigh Spear
Cureus. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article